Basketettan och SBL rullstol avslutas


Förbundsstyrelsen har, på Tävlingsutskottets inrådan, beslutat att avsluta de tre förbundsserierna Basketettan herr, Basketettan dam samt SBL rullstol för säsongen 2020/2021.
Tävlingsansvarig Olle Lundén har berett ärendet. – Under rådande situation med kraftiga rekommendationer och restriktioner beroende på pandemin ser vi inga möjligheter att fullfölja säsongen för SBL Rullstol och Basketettan Dam och Herr. Vi har hela tiden hoppats på att smittläget skulle förbättras men i nuläget går det åt fel håll, säger Lundén.
Ingen nedflyttning sker från serierna utan alla lag har en garanterad plats i samma serie nästa år under förutsättningarna att alla vanliga kriterier är uppfyllda.
SBL rullstol
Efter diskussion med föreningarna i SBLR visar det sig att samtliga verkligen vill och har hoppats på att kunna genomföra säsongen enligt plan. Men de är överens om att det inte kommer att fungera.Lagen i SBLR har planer på att försöka hitta möjligheter till träningsmatcher senare i vår och/eller i sommar.
BED och BEH
Efter diskussion med föreningarna i BED och BEH har samtliga uttryckt en förhoppning om att kunna återuppta säsongen. De är dock eniga om att det inte går att genomföra. Lagen i BED och BEH är intresserade av att genomföra träningsmatcher i geografiska ”bubblor” om smittspridningen inte gör detta omöjligt.

Svenska Basketbollförbundets styrelse tog det formella beslutet tisdagen den 2 mars.

Rulla till toppen