Öppet brev angående medvetet missbruk av föreningsdemokratin.

Till: StBdf:s medlemsföreningar, StBDF, Svensk Basket, RF/Sisu Stockholm, KFUM Sverige, KFUM Stockholm Gotland
Hej,
Vi deltog torsdagen den 25 mars på Stockholms Basketdistriktsförbunds årsmöte (nedan kallat StBDF). Inför årsmötet hade valberedningen i distriktet nominerat en ny ordförande. Under årsmötet utförs en omröstning, då några föreningar önskat bifall om att sittande ordförande ska gå för omval. Vi har inga synpunkter på utförandet av årsmötet men vi har synpunkter på KFUM Blackebergs agerande. De har medvetet missbrukat föreningsdemokratin, då de valde att använda sig av sina enlags-/ pappersföreningars röster för att rösta fram den kandidat de önskade till ordförande.

Vi utgår från att inga formella fel har begåtts gällande fullmakter och röstlängd. Vi är medvetna om att enlags-/ pappersföreningarna finns registrerade och därmed är röstberättigade men vi finner det djupt omoraliskt ur en demokratiaspekt, att agera på det vis som KFUM Blackeberg har valt att göra. Att använda sig av nio pappersföreningars röster och två enlagsföreningars röster för att medvetet påverka utgången i röstningsförfarandet på StBDF:s årsmöte den 25 mars, är att medvetet missbruka föreningsdemokratin.

Att det under sittande årsmöte synliggörs att de elva enlags-/ pappersföreningarnas ombud på olika sätt är personer som är aktiva i KFUM Blackeberg, gör det hela än mer anmärkningsvärt. Låt oss ge några exempel:

 • Tre ombud sitter i KFUM Blackebergs styrelse (Vice ordförande och två ledamöter).
 • Tre ombud är anställda av KFUM Blackeberg (sportansvarig, ekonomiansvarig samtansvarig för EB-verksamheten)
 • Fem ombud är aktiva tränare i KFUM Blackeberg (Ex: Damlagscoach och Coach förP06).Ovanstående ombud representerade nedanstående elva föreningar genom fullmakter. Föreningar som till stor del kan ses som pappersföreningar utan basketbollverksamhet och som går att koppla till KFUM Blackeberg IK, endast två av ”föreningarna” har lag i divisions- spel:

  KFUM Bengo
  KFUM Råcksta IK
  KFUM Vällingby BBK
  KFUM Skattegården
  KFUM Grimsta BBK
  KFUM Les Boys (har lag i herrar div.3) KFUM Backlura BBK (har lag i damer div.3) KFUM Vraken BBK
  KFUM Villastaden BK
  KFUM Harlem Grashoppers
  KFUM Stranden BBK

  Samtliga av ovanstående föreningar har en och samma mailadress: info@blackebergbasket.com, även telefonnumret är detsamma hos samtliga elva föreningar och går till KFUM Blackeberg IK.

Vi som är ordförande och verksamhetschefer i några av Stockholmsdistriktets basketföreningar har reagerat starkt på KFUM Blackebergs agerande. Vi finner agerandet djupt omoraliskt och vi menar att det är ett medvetet missbruk av föreningsdemokratin. Vi reagerar även starkt på att ingen på Stockholm Baskets kansli eller i Stockholm Baskets styrelse har reagerat på och haft dialog med KFUM Blackeberg kring att använda sig av sina enlags-/pappersföreningarnas röster.

Torsdagens årsmöte i Stockholms basketdistrikt är ett exempel på vilka konsekvenser denna typ av agerande kan få för demokratin. Konsekvenser som vi menar inte är i linje med idrottens idéprogram- Idrotten vill, som vägleder oss idrottsföreningar i att bedriva vår verksamhet så att den uppfyller och levandegör RF:s stadgar. I Idrotten vill framgår följande:

Idrottsrörelsen kan, i kraft av sitt självstyre inom förbund och föreningar, starkt bidra till sin egen utveckling och framtida förnyelse. Detta är folkrörelsens allra största tillgång.

Det är enligt oss inte att starkt bidra till vare sig utveckling eller förnyelse i den enskilda föreningen eller basketsdistriktet när en förening använder sig av elva enlags-/ pappersföreningars röster (som starkt går att koppla till en och samma förening) för att påverka en omröstnings utgång.

I omröstningen av val av ordförande för StBDF, blev resultatet 25-19 för att sittande ordförande skulle bli omvald. Av de tjugofem röster som lades på omval av sittande ordförande stod KFUM Blackeberg IK och deras enlags-/ pappersföreningar för tolv (!) av tjugofem röster. Anmärkningsvärt för föreningsdemokratin. Är det så här vi föreningar ska arbeta, för att kunna få vår vilja igenom i olika frågor?

Frågorna hopar sig. Är detta att leva efter RF:s värderingar? Är det att leva efter KFUM:s värderingar? Vill idrottsrörelsen att det vi beskriver i detta öppna brev ska vara ett sätt för oss idrottsföreningar att utöva demokrati på? Känner StBDF:s styrelseordförande att han har Stockholmsdistriktets föreningars förtroende när det uppdagas att tolv av tjugofem röster uppenbarligen kommer från en och samma förening?

Kopplat till StBDF:s styrelse och kansli är vi bekymrade över den tystnadskultur som råder. Den är osund. Den tystnadskultur som synliggjorts inför och i samband med årsmötet utgör ett direkt hot mot föreningsdemokratin och får många att tappa drivkraft i att vilja engagera sig ideellt inom föreningslivet. Att ingen med god insyn har reagerat och agerat över KFUM Blackebergs förfarande, när dessa fullmakter och röster har anmälts, lämnats in och nyttjats skrämmer oss och gör oss djupt bekymrade.

Vi ifrågasätter validiteten hos de elva föreningarnas röster utifrån första paragrafen i SBBF:s stadgar innehållande grundkraven på röstberättigade medlemsföreningar.

Vi vill att en etik och moralutredning samt en demokratiutredning tillsätts utifrån det inträffade.

Hälsningar

Johanna Fredman, ordförande KFUM Alvik Basket
Daniel Nybling, ordförande Bollstanäs Basket
Hamza Suleiman, vice ordförande Duvbo IK
Kassim Nagwere, verksamhetschef Drömstort Förening
Michael Schneider, ordförande Fryshuset Basket Ungdomsklubb
Jonas Morin, ordförande Huddinge Basket
Poria Goniband, JKS Basket
Jobel Teklebrhan, ordförande BK Järva
Henry Mårtenson, ordförande Skuru Basket
Alexandra Flink, ordförande Spånga Basket Fredrik Bruce, ordförande 135 Tyresö
Björn A Borg, ordförande Brännkyrka IF
Dlowan Ismail, VGB

Rulla till toppen