STOCKHOLM PRIDE – EN SJÄLVKLARHET

2011 bestämde sig Alvik Basket för att bli mer än en idrottsförening. Alvik ville se barn och ungdomar i ett större perspektiv och började arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar. Och 2015 tog Alvik Basket ytterligare ett steg och deltog för första gången under Stockholm Pride, i Pride Parken och i Pridetåget, i Alvik är alla välkomna!

I sommar återvänder Stockholm Pride till Södermalm med en alternativ festival utefter restriktioner och förutsättningar.

Alvik Basket har varit med i Stockholmsidrottens tält i Pride Parken dessutom har Alvik Basket alltid gått med i Pridetåget. Vi vill att alla ska trivas i Alvik Basket och då är det viktigt att vi som förening signalerar så ofta vi kan att alla är välkomna till Alvik oavsett sexuell läggning, hudfärg, kön, funktionsnedsättning eller religion. Alla som är aktiva i Alvik och alla som hejar på oss ska känna sig trygga i att vi vill bidra med ett öppnare klimat där människor får vara den man är.

Alvik har under de senaste åren gjort ett stort arbete för att alla ska trivas i föreningen. Kärnan i föreningens arbete mot mobbing, sexuella kränkningar och övergrepp består bland annat av

  • POA (Prata om allt-personer)
    POA har utvecklats till det centrala navet för föreningens arbete. Deras huvudsakliga funktion är att finnas till för de unga medlemmarna, men även ledare kan vända sig till POA för att få tips, råd och stöd i olika situationer. De är special utbildade av Olof Risberg, en av landets främsta barnpsykologer med 25 års erfarenhet av just de här frågorna.

Stockholm Pride?
Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival och arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen.

Mer information om Stockholm Pride: www.stockholmpride.org

Alvik Baskets värdegrund
Vår Mission – Alla ska trivas!
Varje dag gör vi allt för att spelare, coacher och föräldrar trivs i Alvik, både på och utanför basketplanen. Då är det lättare att växa.

Trivas innebär att känna sig trygg, välkommen och viktig.
Trivas innebär att känna gemenskap, ha roligt och utvecklas.
Trivas innebär att känna mod och ett växande självförtroende.
Varje spelare som slutar för att hon inte trivs, är ett nederlag för oss.

Rulla till toppen