Årsmöte!

Föreningen håller årsmöte en gång om året och enligt stadgarna ska årsmötet genomföras på hösten, senast den 31 oktober. Kallelse till årsmötet publiceras på föreningens hemsida senast 3 veckor före årsmötet. Årsmötet i år kommer äga rum den 26 oktober.

Alla medlemmar som har betalat sin medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.  

Uppgifter om styrelse och valberedning hittar du här. 

Alvik Baskets stadgar hittar du här

Rulla till toppen