Styrelsen här igen!

Några punkter från vårt möte 8/9.
– Vi önskade vår nya klubbchef Camilla Altéus varmt välkommen till Alvik. Det är imponerande hur mycket Camilla hunnit att sätta sig in i under sina första veckor som klubbchef. Camilla fortsätter den påbörjade översyn av olika avtal och rutiner som inleddes under förra säsongen. Exempelvis har avtalet med Sportadmin uppdaterats, vilket kommer innebära förbättringar för alla.
– Utskottens samarbete med med klubbchef och övriga anställda diskuterades. 
– Rekrytering av Sportchef: Vi diskuterade vikten av att tillsätta en sportchef som ansvarar för våra tre förbundslag & det strategiska arbetet med att skapa en gul/grön tråd kring spelidé, utvecklingsmiljö mm.


-Ekonomi i korthet: Hela 20/21 har vi svävat i osäkerhet och påverkats av Corona. Vi har varit utan klubbchef i stort sett hela säsongen och vi valde för att skapa reserver att inte anställa någon ny klubbchef. Att flera seriespel avslutades i förtur innebar rent krasst att vi sparat pengar. Det tillsammans med bidrag, ej full bemanning och hårt jobb kring intäkter runt slutspelet samt nya sponsorer gör att vi kan stänga böckerna med ett plus. Detta trots att vi tappat intäkter såsom utebliven publik, ingen Göteborgscup, uteblivna läger, ingen Café-verksamhet och ingen Enkronas- match mm.
– Datum för årsmöte beslutades till 26/10. Förberedelserna är i full gång med att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Nästa styrelsemöte den 6/10, kommer anställda och styrelsemedlemmar gemensamt diskutera den nya verksamhetsplanen. Enligt Alviks stadgar ska kallelse till årsmötet publiceras på hemsidan senast tre veckor innan mötet, så håll utkik! Kallelse och föredragningslista kommer även att finnas tillgängligt på kansliet. Verksamhetsberättelse, revisorns berättelse, inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.


Baskethälsningar Johanna, Per, Katarina, Stefan, Anja, Henrik, Christina, Magnus & Fanny

Rulla till toppen