KALLELSE TILL ÅRSMÖTE!

Datum: 26 oktober 2021
Tid: 19:00
Var: Sthlm Wests lokaler, Drottningholmsvägen 340

Motioner till årsmötet ska vara kansliet tillhanda senast den 12 oktober. Skicka till camilla@alvikbasket.nu.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på kansliet för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Det går också bra att höra av sig till kansliet så kan vi mejla ut handlingarna (kansliet@alvikbasket.nu).

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Medlem blir du genom att teckna ett medlemskap och betala den årliga medlemsavgiften. Det kan du göra HÄR. Välj ”Bli medlem” alternativt ”1956-klubben”. Medlemskortet är digitalt och du hittar det i appen Sportadmin efter erlagd betalning.

Vill du veta mer om Alvik Baskets stadgar så hittar du dem HÄR. /Varmt välkomna önskar Styrelsen

Rulla till toppen