Nya restriktioner inom Svensk Basket.

Regeringens senaste besked om Coronarestriktioner får naturligtvis konsekvenser även för Svensk Basket. Läs Svenska Basketbollförbundets kommentarer här.

Folkhälsomyndigheten avråder idrottsföreningar att från den 23 december 2021 till och med 16 januari 2022 ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Dessa allmänna råd gäller inte för yrkesmässig idrott.

Svenska Basketbollförbundet har tagit fram en matris SBBFs tolkningar av Covid19 åtgärder from 23 dec 2021.pdf med vad som gäller för respektive arrangemang. Alla restriktioner gäller fram till och med den 16 januari 2022. Vi vet idag inte vad som händer efter det datumet.

I korthet handlar det om att varje arrangör själv måste göra en bedömning av om hur de ska hantera de krav som ställs, främst publikmässigt. 

Svenska Basketbollförbundets tolkning av de allmänna råden är att alla planerade Easy Basket-arrangemang, USM-arrangemang och seriematcher kan genomföras om arrangerande förening vidtar riskreducerande åtgärder. Det kan det vara aktuellt med en publikbegränsning om arrangören bedömer att de inte kan uppfylla de krav som ställs vad gäller kontroll av vaccinbevis, anvisade sittplatser och avstånd mellan sällskap.

Däremot avråds alla föreningar från att anordna cuper och läger under denna period. Ungdomslandslagens läger i Södertälje under mellandagarna ställs därmed också in.

Frågor och svar

När börjar restriktionerna att gälla och hur länge gäller dem?

Den 23 december 2021 – 16 januari 2022. Däremot gäller reglerna kring publikbegränsningar tills vidare.

Var kan jag hitta dem?

Kommer några matcher att ställas in?

 • Inga enskilda, ordinarie matcher kommer att ställas in. Däremot ställs alla cuper och läger in som sträcker sig över mer än en dag med deltagare som annars inte skulle samlas.

Vad innebär det för mitt ungdomslags matcher i distriktsserien?

 • Det är upp till varje distriktsförbund att bestämma men SBBF:s rekommendationer är att enskilda seriematcher, USM-arrangemang samt Easy Basket-arrangemang kan genomföras med riskreducerande åtgärder och efterföljande av restriktioner.

Vad gäller kring publikbegränsningar?

Dessa gäller från den 23 december 2021 och tills vidare. Den som anordnar en offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Anordnaren ska

 • utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 • se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
För offentliga tillställningar inomhus med 500 deltagare eller fler gäller:
 • Vaccinationsbevis ska användas.
 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

Offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.

Anordnare av offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare kan välja att använda vaccinationsbevis eller inte.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare med vaccinationsbevis gäller:
 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare utan vaccinationsbevis gäller:
 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

För offentliga tillställningar utan vaccinationsbevis finns också allmänna råd. För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren

 1. vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid
 2. informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa
 3. anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar
 4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 5. anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det
  avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid
  köer, till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig
 7. förhindra folksamlingar i till exempel en foajé och liknande utrymmen genom att
  personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

Rulla till toppen