Årsmötet i Stockholms BDF hålls onsdagen 23 mars.

Nomineringsperioden är öppen från och med nu fram till sex (6) veckor innan årsmötet, dvs senast den 9 februari. Vid årsmötet 2021 beslutade föreningarna enhälligt om reviderade stadgar för StBDF, och det är endast personer nominerade inom denna tidsperiod som sedan kan väljas vid det kommande årsmötet. I de reviderade stadgarna beslutades också att suppleant inte längre skall väljas till styrelsen.

Tre (3) veckor innan årsmötet, dvs senast den 2 mars, kommer valberedningen skicka ut sitt förslag, samt eventuella övriga kandidater som nominerats till valberedningen senast den 9 februari och till valberedningen meddelat att de önskar kandidera vid årsmötet.

Länk till nomineringsformulär: https://forms.gle/doAasKgRbSmn9PvK7

Stockholm Baskets styrelse:

Lars Sandström, ordförande, kandiderar för omval 1 år

Tiina Rossi Ekstam, ledamot, kandiderar för omval 2 år

Rolf Lundgren, ledamot, kandiderar för omval 2 år

Hans von Uthmann, ledamot, kandiderar INTE för omval

Jenny Håkanson, suppleant, kandiderar INTE för omval

Gustaf Reinfeldt, Åsa Lindahl, Camila Salazar blev på föregående möte valda på två år, 
dvs har de ett år till på sina mandat efter årsmötet. 

Vem är valbar till styrelsen?

Från stadgarna.

”6 § Valbarhet 
Valbar till BDF-styrelsen och valberedningen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en inom distriktet befintlig förening som är medlem i SBBF.


Ledamot av StBDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.

Arbetstagare hos StBDF:et eller hos SBBF får inte väljas till ledamot av BDF-styrelsen eller valberedningen.”

Victor Sundquist

Sammankallande valberedningen StBDF

Rulla till toppen