Camilla Altéus slutar som klubbchef i Alvik Basket.

Camilla Altéus väljer att sluta som klubbchef i Alvik Basket. Under det gångna verksamhetsåret har Camilla varit mycket viktig för klubben och drivit arbetet vidare med att sätta strukturer, processer och en organisation som ger förutsättningar för en hållbar utveckling framåt. Under året har även en strategisk 10-årsplan för klubben arbetats fram och beslutats. Nu finns en bra grund för framtiden och Camilla lämnar stafettpinnen vidare.

-Vi tackar Camilla för hennes fina insatser och för allt engagemang hon har lagt och lägger i vår klubb. Camilla kom in ett läge då klubben under en tid stått utan klubbchef och dessutom mitt under Coronapandemin som påverkade hela Sverigeoch föreningslivet hårt. Det har minst sagt varit en utmanade uppgift som Camilla tog sig an och levererat med bravur. Vi önskar henne all lycka framåt och hoppas på fortsatt fint samarbete i andra former då hon nu har valt att gå vidare, säger Johanna Fredman, ordförande i Alvik Basket.


Camilla kommer att arbeta kvar som klubbchef fram till den 31 augusti. Styrelsen kommer skyndsamt, i samarbete med Camilla, påbörja ersättningsprocessen och fortsätta arbetet mot visionen ”att tillsammans göra Alvik till Nordens främsta växthus för unga basketspelare och ledare”.


För mer information:
Johanna Fredman, ordförande Alvik Basket
Mobil: 073-589 04 54

Rulla till toppen