GREGOR SCHILL- PERFORMANCE COACH

Alvik Basket är otroligt stolta att Gregor Schill kommer delta på årets Ludde Skills Camp! Gregor är Luddes mentala coach och har betytt oerhört mycket för Ludde och där han befinner sig idag. Gregor kommer hålla i en föreläsning för de äldre åldersgrupperna under Ludde Skills Camp.

PERFORMANCE COACHING

Performance coaching är en typ av coaching som fokuserar på att förbättra en persons prestation i en specifik verksamhet eller aktivitet. Det kan vara inom idrott, affärsliv, konst eller andra områden där prestation är viktigt.

En performance coach hjälper klienten att identifiera sina mål och strategier för att uppnå dem, samt att utveckla de färdigheter som krävs för att uppnå optimal prestation. Coachen arbetar tillsammans med klienten för att skapa en plan som tar hänsyn till klientens individuella behov och utmaningar.

Performance coaching involverar ofta att utvärdera och förbättra klientens tekniska och taktiska färdigheter samt att utveckla mentala förmågor som fokus, självförtroende, motivation och stresshantering. Coachen kan använda olika tekniker och strategier som visualisering, positivt tänkande, självreflektion och målsättning.

MENTAL TRÄNING

Mental träning, eller mental coaching, är en träningsmetod som syftar till att förbättra en persons mentala förmågor och prestationer. Det är en process som innefattar olika tekniker och strategier för att utveckla mentala färdigheter som fokus, koncentration, självförtroende, motivation, självreglering, visualisering och avslappning.

Mental träning kan användas inom många områden, till exempel inom idrott, affärsliv, utbildning och personlig utveckling. Inom idrotten är det vanligt att mental träning används för att hjälpa idrottare att förbättra sin prestation genom att öka deras självförtroende och mentala uthållighet. Inom affärslivet kan mental träning användas för att förbättra ledarskap, kommunikation och beslutsfattande.

Mental träning kan utföras genom att använda olika tekniker som självhypnos, avslappningstekniker, visualisering och positiv tänkande. Genom att använda dessa tekniker kan en person lära sig att hantera stress, förbättra sitt självförtroende och förbättra sin mentala skärpa.

Gregors arbete baseras mycket på ACT:

ACT-baserad mental träning (ACT) är en form av psykologisk coaching som fokuserar på att hjälpa en person att hantera sina känslor och tankar genom att utveckla en öppen och accepterande attityd gentemot dem. ACT bygger på teorier från acceptans- och förändringspsykologi, mindfulness och beteendeterapi.

Målet med ACT är att hjälpa en person att öka medvetenheten om sina egna tankar, känslor och beteenden, samt att öka sin förmåga att hantera stress och svåra situationer. Genom att lära sig att acceptera sina känslor och tankar istället för att försöka undertrycka dem eller bekämpa dem, kan en person lära sig att hantera dem på ett mer konstruktivt sätt. Genom att fokusera på önskvärda nyckelbeteenden kan höga prestationer nås oavsett känsla eller inre tillstånd.

Teamutveckling är en process som syftar till att förbättra prestationen och effektiviteten hos en grupp av människor som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Genom teamutveckling kan teamet lära sig att arbeta och prestera bättre tillsammans genom att öka samarbete, kommunikation och problemlösningsförmåga.

Teamutveckling kan utföras på olika sätt, inklusive workshop-format, individuella sessioner och coaching. Processen kan vara riktad mot olika aspekter av teamet, såsom att bygga förtroende, förbättra kommunikationen, stärka ledarskapet eller hantera konflikter.

Vanligtvis involverar teamutveckling olika övningar och aktiviteter som syftar till att öka samarbetet, förbättra kommunikationen och bygga förtroende inom teamet. Det kan också innehålla analyser av teamets styrkor och svagheter, feedback från teammedlemmarna och arbete med att skapa en gemensam vision och mål.

Teamutveckling är en viktig process för att bygga starka och effektiva team inom organisationer, företag och idrott och kan bidra till att öka prestationen, förbättra arbetsmiljön och skapa ett starkt samarbete mellan teammedlemmarna.

ANMÄL DIG TILL LUDDE SKILLS CAMP HÄR!

Rulla till toppen