ETISKA KONTRAKTET

Policy utdrag belastningsregistret

Som ungdomsförening vill Alvik Basket på bästa möjliga sätt skydda våra barn och ungdomar från risken att utsättas för sexuella övergrepp eller andra kränkningar från ledare och personer inom klubben.

Som ett led i detta har Alvik därför beslutat att utöka kretsen som ska uppvisa ett s.k. registerutdrag från belastningsregistret för personer som direkt eller regelbundet har kontakt med barn, till att omfatta alla personer som på klubbens uppdrag eller annat på annat sätt får en direktkontakt med klubbens barn och ungdomar.

Det är obligatoriskt för alla våra coacher och ledare, kanslipersonal och styrelse. Alvik vill dock utöka kretsen till att även omfatta lagföräldrar, lägerföräldrar, fystränare och annan personal som har en fysisk direktkontakt med våra och ungdomar.

Då detta blir nytt för våra lagföräldrar och lägerföräldrar så Alvik bestämt att det för denna grupp t.v. blir frivilligt att lämna ett utdrag.

Alvik kommer naturligtvis iaktta alla gällande bestämmelser avseende sekretess och integritetsskydd för alla de individer som lämnar ett utdrag och ha en process som begränsar kännedomen till ett fåtal personer inom Alvik Baskets styrelse.

Styrelsen Alvik Basket
2019-11-29

Rulla till toppen