ALVIK BASKETS STYRELSE

Johanna Fredman

Styrelseordförande

Katarina Bergegård

Vice ordförande

Per Hagman

Kassör

Jonas Ahnve

Ledamot

Anja Frey

Ledamot

Johan Curman

Ledamot

Anton Julin

Ledamot

Jenny Thingwall

Ledamot

Kontakt

styrelsen@alvikbasket.nu

Staffan Folin

Valberedningen
ordförande
valberedningen@alvikbasket.nu

Nico Hasselström

Valberedningen

Christina Gartzell

Valberedningen

Rulla till toppen