TRYGG BASKET

Trygga utvecklingsmiljöer - förebyggande arbete i Alvik Basket

Att Alvik Basket ska vara en trygg utvecklingsmiljö för spelare och ledare är av högsta prioritet för oss som förening.

Idrotten är en del av samhället och är inte på något sätt skonad från mobbing, rasism, sexuella övergrepp och homofobi. Och många barn och unga som utsätts vet inte ens om att det de utsätts för är olagligt.

Som förening behöver vi agera kraftfullt när något händer, men också jobba förebyggande på olika sätt. Dokumentet som är bifogat är en del i det förebyggande arbetet för åldersgruppen U13 och uppåt. Syftet är att öka kunskapen om vad som är en gråzon och vad som faktiskt är rent brottsligt. Det finns också en kontaktlista med information om var man kan vända sig om man själv är utsatt, eller om man vet eller misstänker att någon annan är det.

En uppmaning till er spelare: Prata med varandra om vad som är okej och inte. Om det är något som inte känns bra, prata med någon som du har förtroende för eller hör av dig till någon som står på kontaktlistan i dokumentet eller på Alvik Baskets hemsida. Och glöm aldrig; om du är utsatt på något sätt är det INTE ditt fel!

En uppmaning till er föräldrar: Prata med era ungdomar om innehållet i dokumentet. Genom att uppmärksamma de här frågorna och öka kunskapen om t ex grooming kan riskerna reduceras.

En uppmaning till er tränare: Prata med spelarna om innehållet i dokumentet. Det som många tycker är ”oskyldigt trashtalk” är inte oskyldigt om det har rasistiska eller homofoba budskap.

För åldersgruppen U12 och yngre har vi i samband med lovläger haft åldersanpassade ”Stopp-min-kropp”-träffar. Det kommer vi att fortsätta med framöver.

Rulla till toppen